-Andere educatieve programma'sHoofdpagina
-

 
       
     

--

De volgende drie programma's zijn heel geschikt voor middelbare scholen, huiswerkinstituten, voor het geven van bijles of gewoon voor thuis. Ze werken in Ms-dos en in Windows en je kunt ze gebruiken in bijna elke Pc: in de nieuwste met bijvoorbeeld Windows XP, maar ook in de al wat oudere (285, 186, ...).


These are Msdos programs. To run them in Windows 95, and higher, you can install the Msdos emulator "Dropbox" , see https://www.dropbox.com/
You will find instructions how to run Msdos programs with Dropbox.
Hint: After installing Dropbox, edit the file "DOSBox 0.74-3 Options.bat"

fullscreen=true

At the end of this file:

mount d: d:\"directory with the files of the Msdos programs"
d:
equation.exe


Machten van Tien

Leer rekenen met machten van tien: hoe je ze met elkaar vermenigvuldigt, deelt, tot de macht verheft enz.

----------- (5 "screenshots")

Machten van Tien

Mtien.zip, 54 kb, Msdos, geen install, maar eenvoudig te installeren: bijv., zend een shortcut naar bureaublad
van het bestand Mtien.exe.

-----

ABC-Formule

Op een heel aardige manier leer je de abc-formule en hoe je hiermee vergelijkingen oplost.
Als je wilt, kun je zelfs de formule afleiden..

----------- (7 "screenshots")

ABCFormule

ABCform.zip, 72 kb, Msdos, geen install.

-

EersteGraadsVergelijkingen

Mooi programma waarin je leert vergelijkingen op te lossen van de vorm: ax+b=cx+d .
Het wiskunde-spel Valgebra is onderdeel van dit programma.

----------- (7 "screenshots")

EersteGraadsVergelijkingen

Verg.zip, 71 kb, Msdos, geen install.


Artikelen, recensies:

 

-
In januari 1996 maakten twee studenten aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, dep. Enschede een werkstuk (28 pagina's).

Enkele gedeeltes uit het werkstuk:

"Onderzoek naar het gebruik van computers in het onderwijs"

"In het kader van vakdidactiek is er een onderwerp gekozen om het gebruik van de computer in het onderwijs te onderzoeken......"

"We hebben besloten om zelfstandig een software programma te bespreken die niet in het college besproken werd. Wij gaan daar kijken naar een aantal belangrijke dingen zoals; duidelijkheid, toepasbaarheid etc."

Gebruik is gemaakt van het programma ABC-Formule.

"Conclusie:

De opbouw van het programma is duidelijk en overzichtelijk. Leerlingen kunnen in een blik op het scherm zien wat ze moeten doen. Foutieve toetsaanslagen worden prima opgevangen door het programma.

Foute antwoorden worden in rood venster omkaderd en dmv knipperen geeft het programma aan wat er verwacht wordt. Na drie foutieve antwoorden vult het programma de juiste waarden in.

De volgorde van de vergelijkingen liggen niet in een vaste volgorde waardoor er geen herkenning ontstaat bij een leerling. Dit geldt tevens voor de keuze van de variabelen bij het invullen van de componenten in de vergelijking en de formule.

Gebruik in de klas:
Men kan het programma goed inpassen in de lessen. Een groot pluspunt dat het bijna bij iedere methode ook uitstekend te gebruiken is.

Gebruik leerling:
Het benodigt niet veel voorkennis van de leerling zodat direct zonder veel uitleg aan de slag gegaan kan worden. Bij iedere toetsaanslag kan er via de functie F1 de help optie opgeroepen worden. Deze help is compact en relevant voor het gekozen item. Geen lange of grote voorschriften met uitleg hoe men door het programma kan komen.

Technisch:
In technisch opzicht is het programma uitstekend. Niets geen ingewikkelde installatie van het programma. Een simpel startcommando volstaat. We zijn verder geen enkele technische storingen tegen gekomen."

-

 
     
  -

In 1995 zijn de programma's Machten van Tien, ABC-Formule en EersteGraadsVergelijkingen besproken als lesidee in het educatieve tijdschrift COS www.computersopschool.nl

-

 
     
  -

Machten van Tien is door de auteur ontwikkeld als eindonderzoek tijdens zijn opleiding tot eerstegraads natuurkunde leraar aan de universiteit van Groningen. Het programma is uitgeprobeerd met leerlingen. De resultaten hiervan waren positief:

Voorwoord uit het onderzoeksverslag:

"Gedurende mijn opleiding tot eerstegraads natuurkunde leraar heb ik geconstateerd dat veel leerlingen in het HAVO en VWO problemen hebben met het rekenen met machten van tien. Natuurlijk kunnen ze bijvoorbeeld een vermenigvuldiging of deling van machten van tien op de rekenmachine uitrekenen. Maar om het antwoord daarna weer opnieuw als een macht van tien te schrijven wordt door hen moeilijk gevonden. Om hier iets aan te doen heb ik het educatieve computerprogramma Machten van Tien ontwikkeld.

Het programma is (o.a.) geschikt voor de derde en de vierde klassen van het MAVO, HAVO en VWO en het eerste jaar MBO. Het kan ingezet worden als een aanvulling op de reguliere lessen, waarbij de lesstof nu eens op een andere manier wordt aangeboden. Daarnaast kan het ook dienen om leerlingen te helpen die een les gemist hebben, of die veel moeite hebben met het rekenen met machten van tien.

Als het programma is doorlopen, dan zal de leerling in staat zijn om machten van tien uit te schrijven als een decimaal cijfer, met elkaar te vermenigvuldigen, te delen en tot de macht te verheffen. Dit alles wordt spelenderwijs aangeleerd. In de praktijk blijkt ook de mogelijkheid tot het behalen van een score (met toptien!) zeer motiverend voor de leerlingen te zijn.

Voor mijn onderzoeksopdracht heb ik het programma uitgetest met leerlingen, en de resultaten hiervan waren heel positief. Het programma is gemakkelijk te bedienen; het wordt door de leerlingen leuk gevonden en ze leren er ook daadwerkelijk iets mee."

-

 


-Vrijwillige betaling om de verdere ontwikkeling van Valgetal, Matego en andere programma's te steunen

-
Hoofdpagina | Schermvoorbeelden Valgetal -Matego | Download page
Kampioenschap Valgetal | Kampioenschap Matego | Spelinstructies Matego | Joustra Software


--(c) Rinze Joustra - Joustra Software, Leuk en Leerzaam!